Сертификати
Искуственият камък Akrilika беше тестван в Германия и Полша.

Уважаеми партньори!

За да се гарантира високо качество на продукцията Холдинг Акрилика контролира всички производствени етапи и редовно се обръща към водещите световни сертификационни и изследователски центрове за тестване на произвежданите материали.

Един от тези центрове е TÜV Rheinland Group - международна организация за осигуряване на независими одиторски услуги, сертифициране на управлението на системата за привеждане в съответствие със стандартите ISO, сертифициране на продукти за доставка в Европейския съюз, Съединените щати и услуги в областта на промишлената безопасност и техническа експертиза.

Активно разработваща чуждестранните пазари, компания Akrilika редовно извършва допълнителни проверки в местните органи за сертифициране. Така че, наскоро представителството на Холдинга в Полша е извършило допълнителна сертификация на нашите продукти за съвместимост с хранителни и нехранителни продукти и липса на вредни изпарения и химическите съставки.

От линковете по долу, можете да се запознаете с подробните отчети и сертификати от изпитанията.