ISFA
International Surface Fabricators Association (Международна Асоциация на Производителите на Изкуствен Камък) обединява професионалисти в областта на производството и обработката на изкуствен камък по целия свят.
Още

Предимства за производителите членове на ISFA

/bg/Принос%20за%20развитието%20на%20индустрията
Принос за развитието на индустрията
Мисията на асоциацията ISFA е развитие на тази индустрия като цяло, обучение на специалистите на нови технологии на производство и управление на предприятията, повишаване на качеството и достъпността на професионалните образователни програми. Понастоящем участници в асоциацията ISFA са всички водещи световни компании-производители на изкуствен камък, а също и индивидуални майстори, компании по монтаж, архитекти и дизайнери, производители и доставчици на материали и инструменти за този пазар.
/bg/Сертификат%20ISFA%20PRO
Сертификат ISFA PRO
Всеки член на ISFA има възможност да получи сертификат ISFA Certified PRO - престижен знак за отличие в света на производителите на изделия от изкуствен камък. За разлика от много други сертифкати и дипломи, статусът ISFA PRO се котира в целия свят, в това число в САЩ, страните от Евросъюза, Австралия и Нова Зеландия, и потвърждава, че качеството на продукцията и обслужването в компанията съответства на международните стандарти.
/bg/Винаги%20актуална
Винаги актуална
С помощта на своите уеб ресурси и равномерно разпределение на електронна поща, асоциация ISFA винаги държи членовете си в крак с най-новите разработки на пазара на изкуствен и естествен камък и на други материали.
/bg/ISFA%20списание
ISFA списание
ISFA издава специализирано списание "Плотове и архитектурни повърхности", в което публикува статии за търговски проекти, в които се използва естествен и изкуствен камък. Всъщност, това е единствено по рода си професионално списание, разпространяващо се сред повече от 35000 професионалисти от цял свят.
/bg/Обучение%20и%20тренинги
Обучение и тренинги
Всеки член в ISFA може да премине теоретично и практическо обучение с цел придобиване на производствени умения или да подобри (задълбочи) знанията, получени по-рано.
/bg/Нови%20контакти.%20Полезни%20връзки
Нови контакти. Полезни връзки
Асоциация ISFA - това е световно обединение на компании - производители, това е мрежа от нови полезни контакти в света на изкуствения и естествения камък, това е форум за обмяна на опит и за търсене на нови решения.

Предимства за клиентите от работата с членове на ISFA

/bg/Доверие%20в%20качеството%20на%20продуктите
Доверие в качеството на продуктите
Когато производител на плотове притежава статус ISFA Ceritfied PRO, това за клиента означава доверие и сигурност за качествено и безупречно изпълнение на поръчката! Асоциация ISFA осигурява постоянен мониторинг на качеството на работа и нивото на обслужване в предприятията, които притежават статус ISFA PRO.
/bg/Социална%20отговорност%20на%20производителя
Социална отговорност на производителя
Сертифицираният производител на ISFA PRO, в съответствие с Бизнес етичния кодекс ISFA, се задължава да изгради отношения с бизнес партньори и клиенти, основани на принципите на справедливост и социална отговорност.

Партньорство Akrilika - ISFA в Русия

Akrilika - ключов партньор на ISFA в Русия
През 2013 г. компанията Akrilika получи статус на ключов партньор на асоциацията ISFA на територията на Русия. В съвместните планове на холдинга и асоциацията влиза създаване на обучаващи програми по производство на изделия от изкуствен камък и други материали, семинари по бизнес-теми: управление на проекти, ръст на продажбите, финанси на предприятието. На нашия сайт се публикуват преводи на най-интересните и актуални статии от списанието ISFA "Плотове и Архитектурни повърхности".

В рамките на изложението "Мебел-2015" компания Akrilika бе организирана Международна конференция на производителите на изделия от изкуствен камък "Бъдещи технологии", в която са участвали американски и руски експерти - членове в ISFA.
/bg/Akrilika%20-%20ключов%20партньор%20на%20ISFA%20в%20Русия